آموزش پراجکت سرور 2007 , 2010

سی دی آموزشی مایکروسافت پراجکت سرور2007  کاملا فارسی Microsoft Project Server 2007 تدریس شده از روی استاندارد 70-633 مدیریت پروژه و کنترل پروژه در شرکت های بزرگ. EPM یا Enterprise project management و مدیریت منابع انسانی. Enterprise resource management ب

 

به نام خدا
Module 1: Getting Started with Office Project Server 2007 
Module 2: Initiating Projects  
Module 3: Planning Projects—Context and Framework
Module 4: Planning Projects—Scope and Schedule Management
Module 5: Planning Projects—Staffing Management Plan
Module 6: Planning Projects—Resource Assignments
Module 7: Planning Projects—Cost, Risk, and Other Management Plans
Module 8: Executing Projects—Processes, Resources, and Deliverables 

به فایل اتچ شده پی دی اف مراجعه کنید
محتویات سی دی ام اس پروجکت سرور 2007 2010
-- 
با احترام
سید صابر طباطبائی یزدی - ابزار سازمانی - CONTROL PROJECT MICROSOFT SERVER LEARNING آموزشی آموزش

 

/ 0 نظر / 23 بازدید